اینستاگرام

تجهیزات قهوه دلونگی

پیچر دلونگی ۳۵۰ میلی لیتر DLSC060

1,600,000 تومان

تجهیزات قهوه دلونگی

تمپر دلونگی

1,950,000 تومان

تجهیزات قهوه دلونگی

قهوه دلونگی ایتالیا Decaffeinato

400,000 تومان

تجهیزات قهوه دلونگی

قهوه دلونگی پرستیژ ۲۵۰ گرمی

400,000 تومان

تجهیزات قهوه دلونگی

قهوه دلونگی کلاسیک ۲۵۰ گرمی

400,000 تومان

تجهیزات قهوه دلونگی

قهوه دلونگی گورمت ۲۵۰ گرمی

400,000 تومان

تجهیزات قهوه دلونگی

قوطی وکیوم قهوه دلونگی DLC063

1,950,000 تومان