محصولات اسمگ

کتری برقی اسمگ

همزن کاسه دار اسمگ

گوشت کوب برقی اسمگ

آسیاب قهوه اسمگ

[gap] [row] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_image id=”562″ image_size=”original” image_hover=”zoom” depth=”2″]

فیلم آموزشی اسپرسوساز دلونگی EC685

[/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_image id=”565″ image_size=”original” image_hover=”zoom” depth=”2″ link=”https://delonghionline.ir/%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d9%84%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-ec850/”]

فیلم آموزشی اسپرسوساز دلونگی EC850

[/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_image id=”567″ image_size=”original” image_hover=”zoom” depth=”2″]

فیلم آموزشی اسپرسوساز دلونگی BCO431

[/col] [col span=”3″ span__sm=”12″] [ux_image id=”572″ image_size=”original” image_hover=”zoom” depth=”2″]

فیلم آموزشی اسپرسوساز دلونگی BCO421

[/col] [/row]